Thursday, May 7, 2009

I think im turning Japanese, i really think so


Those Tokyo kids got it down pat.

dazeddigital.com

!

No comments: